Nazardan Korunma Duası Nedir
Nazardan Korunma Duası Nedir

Nazardan Korunma Duası Nedir?

Nazardan Korunma Duası Nedir?

Nazardan Korunma Duası Nedir?
Nazardan Korunma Duası Nedir?

Nazardan Korunma Duası Nedir? Türk kültüründe çok önemli bir konudur. Özellikle bebeklerin nazara karşı korunması için çeşitli dualar ve uygulamalar yapılır. Nazarın etkileri kişinin sağlığına, hayatına ve çalışmalarına olumsuz yönde etki edebilir. Bu yüzden nazarın etkilerinden korunmak için pek çok dua okunur. Nazardan korunma duası, bu dualar arasında önemli bir yere sahiptir.

Nazardan korunma duası, kişiyi nazardan korumak ve nazarın etkilerinden kurtulmak için okunan bir duadır. Bu dua, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in tavsiyesi üzerine okunmaktadır. Nazara maruz kalmak istemeyen kişiler tarafından sık sık okunan bu dua, Nazar Duası olarak da adlandırılır.

Nazar Duası
“Bismillahirrahmanirrahim.
Min şerri ma halak.
“Okuyana, dinleyene, görene selam olsun.”

Bu duanın etkili olabilmesi için belirli bir sayıda okunması gerektiği söylenmektedir. Genellikle 3, 7, 21, 41, 70 veya 100 kere okunması tavsiye edilmektedir. Ancak bu sayının kesin olmadığı, kişinin kendine göre bir sayı belirleyebileceği belirtilmektedir.

Nazardan korunma duası, sadece bebekler değil, her yaştaki insan tarafından okunabilir. Nazar, insanın her an karşısına çıkabilecek bir durumdur ve bu sebeple her zaman hazırlıklı olunması önemlidir. Nazardan korunmak için sadece dua okumak yeterli olmayabilir. Aynı zamanda dua okumak yanında, nazarın gücünü azaltacak ipuçlarına dikkat etmek de faydalı olabilir. Bunlar arasında temizlik, gülümseme, pozitif düşünce gibi unsurlar yer alır.

Nazardan Korunmak İçin Hangi Dua Okunmalı?

Nazar, Türk kültüründe çok önemli bir konumda olan bir inançtır. Nazar, kötü enerjinin kişinin üzerine geldiği inancıdır. Nazardan korunma duaları ise, kişinin kendisini nazarın etkisinden koruması için okunan dualardır.

Birçok insan, nazardan korunmak için çeşitli yollar denemiştir. Ancak, en etkili yöntemlerden biri nazardan korunma duaları okumaktır. Bu dualar, kişinin sadece kendisini değil, sevdiklerini de nazarın etkilerinden korur.

 • Birinci duanın okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim, Esrafil Ali inebike men Allahut teala. Allahumma yerhamni birehmatike velatutfike venaffizni min sharri ma ursilta bihi ala a’bdike fülani (kişinin adı) bin (annesi ve babasının adı)’a. La ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez zâlimîne.” Bu dua 3 kere okunur.
 • İkinci duanın okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme innî es’elüke bihakkılnebiyyil müstecâb mahlûkil ebediyyil menzilil mükevvenil wilâyati bikelâmi azalilleviy mahtûmilhumme adede mâ esâleke ve eseleruke minhâ ve es’eluke min şerri mâ estezherenî bihî minhâ en tekfiyani şerrehû fî dünyâ ve âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr.” Bu dua 1 kere okunur.
 • Üçüncü duanın okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Fettahu Ya Bedduhu, Ya Allahü Ya Mühlisül Mü’minin, Ya Müheymin Ya Vekil, Ya Muhatta Ya Mukaddim, Ya Mümdidu Ya Mü’id, Es’eluke Bismikel Azim, Ellezî ismuhu mâ fîs semâvati ve mâ fil ardı, Ya müzillu zil kibriya’i vel azameti ve ya mü’izzu zil izzeti vel celali vel ikrami fee kulli marredulin yatehimünî, bi rehmetike ya ermân, ya erhamerrahimin.” Bu dua 7 kere okunur.
Duanın AdıAçıklama
Birinci duaNazardan korunmak için okunan bir duadır. Kişinin kendisini ve sevdiklerini nazarın etkilerinden korur.
İkinci duaBu dua, kişinin kendisini ve sevdiklerini her türlü kötülükten korur. Ayrıca, duaların kabul edilmesi için bu dua öncesinde okunması tavsiye edilir.
Üçüncü duaNazarın etkilerinden korunmak için okunan bir duadır. Bu dua, kişinin her türlü kötü niyetliden korunmasına yardımcı olur.

Nazar Duası Kaç Kere Okunur?

Nazarın etkileri insanların hayatında çok daha fazla yer alıyor. Bu nedenle insanlar kendilerini korumak için Nazar Duası Kaç Kere Okunur? Sorusunun cevabını araştırmakta. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiş bir sayı olmadığı gözlemleniyor. Ancak duanın okunma sıklığı kullanıcının inanç ve tercihlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Etkisini gösteren Nazardan korunma duasının sayısı kişinin inancına, amaçlarına ve yapılış biçimine göre farklılık gösterebilir. Bazı insanlar Nazar Duasını gün içinde birkaç kez okunacak sayıda belirlerken bazıları ise tek bir seferde okumayı daha doğru buluyor. Duayı okuma sayısına başlanmadan önce niyetin belirtilmesi ve kalbin istediği yönünde yoğunlaşmak öneriliyor.

Birçok insanın tercih ettiği Nazar Duasına ilişkin sıklık belirlemede etkili faktörlerden biri bileklik veya tespih ile uygulama şeklidir. Bu şekilde uygulanan duaların sayısı farklılık gösterir. Bir tespih üzerinden okuma sayısını belirlemek isteyenler, bir tespihin 33 tanesi tamamlandığında dua okumayı sonlandırabilir. Ancak bu şekilde uyabilecekleri gibi dua okunacak sayıyı yine inançlarına ve tercihlerine göre belirleyebilirler.

En önemli durumlarda duaların hiçbir limiti yoktur. Bu nedenle insanlar kendilerini korumak için en etkilisi olacağına inandığı sayıda Nazar Duası okuyabilir. Ancak burada doğru olan sayının büyüklüğünden ziyade verilen enerjinin yoğunluğudur. Yani kişinin içtenliği ve inancı birçok kez okunandan daha etkili sonuçlara neden olabilir.

En Etkili Nazar Duası

En Etkili Nazar Duası:

Nazar, ülkemizde oldukça yaygın görülen bir inanıştır ve insanların hayatında büyük etkiler bırakabilmektedir. Nazar olarak adlandırılan ve göz hakkı denilen duruma karşı insanlar birçok yol denemekte, bunların başında nazar duası gelmektedir. En etkili nazar duası ise Peygamber Efendimiz tarafından öğretilen Ayet-el Kürsi duasıdır. Bu dua, hem nazar hem de olası kötü durumlara karşı koruma için okunabilir.

Nazar, çoğu zaman insanların göz kıskançlığından veya kıskançlık yaratan durumlardan kaynaklanmaktadır. Nazardan korunmak isteyenlerin yapması gereken ilk şey, iman güçlendirmek ve Allah’a sığınmaktır. Ayrıca Peygamber Efendimiz tarafından öğretilen diğer dualar da nazar ve kötülüklerden korunmak için okunabilir. Ancak Ayet-el Kürsi, en çok tercih edilen ve en etkili nazar duasıdır.

Ayet-el Kürsi Duası:
“Allahu la ilahe illa huve’l-hayyul kayyum, la te’huzuhu sinetun ve la nevm, lehu ma fissemawati ve ma fil erd. Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bima şa, vesia kursiyyuhussemavati vel ard, ve la yeuduhu hıfzuhuma, ve hüvel aliyyul azim.”
Bu dua herhangi bir kötü durumda veya nazarda 7 defa okunarak, kişiye ve evine Allah’ın koruyuculuğu sağlanır.

Ayet-el Kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayetlerinden biridir ve tam bir iman ilacıdır. Bu dua, koruyuculuğu en yüksek olan Allah’ın ismi ve sıfatlarını içermekte ve kişiyi hem nazar hem de her türlü kötülükten korumaktadır. Bu nedenle Ayet-el Kürsi, en etkili nazar duası olarak kabul edilmektedir.

Nazarın Tanımı Ve Etkileri

Nazar kelimesi, kötü bakış anlamına gelmektedir. Bazı inanışlara göre, nazarın insanlar ve nesneler üzerinde olumsuz etkileri olduğuna inanılır. Nazarın etkisi, kişinin psikolojisinden çevresel faktörlere kadar birçok alanda ortaya çıkabilir.

Bir nesne ya da insana nazar değmesi sonucunda, kişide huzursuzluk, strese bağlı rahatsızlıklar, endişe gibi negatif duygular ortaya çıkabilir. Hatta nazarın etkisi, kişinin sağlığına da zarar verebilir. Bu yüzden, insanlar nazarın etkilerinden korunmak için bazı dualar okumaktadır.

Nazarın NedenleriNazarın Belirtileri
 • Kıskançlık
 • Hayranlık
 • Öfke
 • Kaygı
 • Rahatsızlık
 • Stres
 • Endişe
 • Sağlık sorunları

Birçok kişi, nazarın varlığına inandığından, korunmak için bazı dualar okumaktadır. Özellikle çocuklar ve bebekler, nazar sebebiyle daha hassas olabilir. Bu yüzden, aileler çocuklarını korumak için nazar dualarına sık sık başvururlar. Nazarın etkilerinden kurtulmak için en önemli adım, olumsuz düşüncelerden ve çevresel faktörlerden uzak durmaktır. Kişi pozitif düşüncelere odaklanarak, kendini nazarın etkilerinden koruyabilir.

Nazarın Nedenleri Ve Belirtileri

Nazarın nedenleri ve belirtileri, insanlar arasında yaygın bir konudur. Bu nedenle, nazarın etkilerinden korunmak ve zararını azaltmak için birçok farklı yöntem uygulanır. Nazar, negatif enerjinin, kişinin üzerinde yoğunlaştığı ve zarar verdiği bir enerji olarak tanımlanır. Bu enerji, insanların içinde bulunduğu her türlü durumda meydana gelebilir.

Nazarın başlıca nedenleri arasında, kıskançlık, haset, öfke, kin ve benzeri olumsuz duygular yer almaktadır. Böyle duygular, kişiler arasında çekişme ve rekabet ortamı oluşturarak, negatif enerjiyi açığa çıkarmaktadır. Bu da nazarın oluşmasında etkili bir faktördür.

Nazarın belirtileri arasında ise, fiziksel ve psikolojik semptomlar yer almaktadır. Fiziksel belirtiler arasında, sürekli halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı ve benzeri durumlar görülebilir. Psikolojik belirtiler ise, kötü düşünceler, korkular, depresyon, sinirlilik ve benzeri durumlar şeklinde kendini gösterir.

Fiziksel BelirtilerPsikolojik Belirtiler
Sürekli halsizlikKötü düşünceler
YorgunlukKorkular
Baş dönmesiDepresyon
Mide bulantısıSinirlilik

Nazarın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterse de, genel olarak yukarıda bahsedilen belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin gözlemlenmesi halinde kişilerin ilk yapması gereken dua etmektir. Nazarın etkisinden kurtulmak için en etkili yöntem ise, nazar duası okumaktır. Bu dua, kişinin üzerindeki örtüyü kaldırarak, negatif enerjiyi uzaklaştırır ve kişinin ruh huzurunu sağlar.

Nazarın nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak, kişinin negatif enerjiye karşı korunmasına ve nazarın zararlı etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, nazarın olumsuz etkilerinden korunmak adına, dua okuma gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Nazarın Etkilerinden Nasıl Kurtulunur?

Nazar, Türkiye’de oldukça yaygın bir inanıştır. İnsanların gözlerinin değmesi sonucu meydana geldiği düşünülen Nazar’ın etkileri, çoğu kişi için oldukça rahatsız edici olabilir. Peki, Nazar’ın etkilerinden nasıl kurtulunabilir?

İlk olarak, Nazar’ın etkilerinden kurtulmak için bir nazar duası okunabilir. Bu dua, Nazar’ın kişi üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için okunur. Nazar duası genellikle üç kere okunur ve okunan her seferinde sonuna bir Fatiha okunur.

Nazar Duası
Bismillahirrahmanirrahim.
Hasbiyallahü la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül- arşil-azim.
Üç Kere Okunan Kısım:
A’udhu bi-kelimatillahit-tammati min sharri ma khalaqa
(Üç kere okunur)
Sonunda:
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil ail-aliyyil-azim.
Fatiha Okunur:
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil-alemin.
Ve’l-asr. İnne’l-insane le-fi husr. İlla’l-latheena amenu ve amilu’s-salihati ve teväsav bi’l-hakki ve teväsav bi’s-sabri.
Amin.

Bu dua, Nazar’ın etkilerinden kurtulmak için en etkili yollardan biridir. Ancak, Nazar’ın etkilerinden kurtulmak için dua etmek yanında birkaç ipucu da izlenebilir. Örneğin, evde Nazar için kullanılan boncuk, obje veya aksesuarların periyodik olarak değiştirilmesi Nazar’ın etkilerinin azalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, Nazar’ın etkilerinden kurtulmak için tılsımlı veya nazar büyüsü yapılmış eşyalar kullanılabilir.

Sonuç olarak, Nazar’ın etkilerinden kurtulmak için farklı yollara başvurulabilir. Yapılabilecek en etkili şeylerden biri, dua etmektir. Ayrıca, kullanılan objelerin periyodik olarak değiştirilmesi de Nazar’ın etkilerini azaltabilir. Bu ipuçları ile Nazar’ın olası etkilerinden kendimizi korumak mümkündür.

Nazarın Gücünü Azaltacak İpuçları

Nazar, ülkemizde yaygın olarak inanılan bir inanıştır. Özellikle evde veya iş yerinde, kişinin üzerinde oluşan olumsuz enerjinin, başkasına zarar vermek amacıyla gözünü kıskandığına inanılır. Nazarın olumsuz etkilerinden korunmak için ise bazı önlemler alınabilir.

Bunlardan biri, nazar boncuğu olarak adlandırılan küçük mavi boncukları kullanmaktır. Bu boncuklar, kişinin üzerindeki negatif enerjiyi emerek onun korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ev veya iş yeri gibi ortamlarda da kullanılabilir.

 • Bir diğer yöntem ise, tuzlu su ile ev veya iş yerini temizlemektir. Tuzun, negatif enerjinin dağılmasında etkili olduğu düşünülür. Bu nedenle tuzlu su ile temizlik yapmak, nazarın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olabilir.
 • Bunların yanı sıra, kırmızı bileklikler de nazarın olumsuz etkilerine karşı kullanılabilir. Kırmızı rengin, negatif enerjiyi emme özelliği olduğuna inanılır. Bu nedenle kırmızı bileklikler takarak nazarın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz.
Neler yapabilirsiniz?Neler yapmamalısınız?
-Ev veya iş yerinizi tuzlu su ile temizleyin-Negatif düşüncelere kapılmayın
-Kırmızı bileklik takın-Nazarın olumsuz etkileri hakkında aşırı endişelenmeyin
-Nazar boncuğu kullanın-Başkasına nazar değdiği konusunda aşırı endişelenmeyin

Bu konu ile ilgili diğer yazılarımı da Medyum Kategorinden okuyabilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating

Dikkatinizi Çekebilir

Vefk Yaptıranların Yorumları Nedir

Vefk Yaptıranların Yorumları Nedir?

Vefk Yaptıranların Yorumları Nedir? Vefk Yaptıranların Yorumları Nedir? Vefk, eski geleneklere dayanan bir tılsım ve …

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments